ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ версія 2.04 (набирають чинності з 18.04.2023 року)

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. 1.1 Ці положення визначають правові засади й правила використання «Системою бронювання» послуг третіх осіб, що надаються сервісом EuroPodorozh та Кол-центром, тобто послуги: Бронювання та Придбання Залізничних Квитків.
  2. 1.2 Власником і оператором системи є ТзОВ «TravelTECH» (TravelTECH Sp. z o.o.), з місцезнаходженням за адресою: м. Краків, 31-864, вул. проф. М. Жичковського, 20 (ul. prof. M. Życzkowskiego 20), внесене до Реєстру підприємців, що ведеться Районним судом Кракова - Центр, XI Господарський Відділ Національного судового реєстру, за номером НСР (KRS) 0000258229, ідентифікаційний податковий номер (NIP) 675-13-45-369, статистичний номер REGON: 120268474, зі статутним капіталом у розмірі 50 000,00 (прописом: п’ятдесят тисяч) злотих, телефон +48 12 345 16 61 (плата відповідно до тарифів оператора), який пропонує Користувачам послуги у сфері інформації та бронювання поїздок — далі «TravelTECH».
  3. 1.3 Використання Системи бронювання та Кол-центру, доступних за номерами телефонів та адресою електронної пошти, вказаними на веб-сайті EuroPodorozh, можливе за умови прийняття всіх положень цього Регламенту. Це прийняття водночас є виявом згоди й тягне за собою юридичні зобов’язання між Користувачем і Оператором системи.
  4. 1.4 Користувач має право на безкоштовне використання цього Регламенту, його відтворення, копіювання та збереження, виключаючи можливість його комерційного використання.
  5. 1.5 Користувач зобов’язується дотримуватися цього Регламенту в момент, коли його дії спрямовані на використання Системи бронювання та/або Кол-центру.
  6. 1.6 Бронювання та придбання окремих послуг, пропонованих третіми особами і доступних в Системі бронювання, є цілісним процесом і регулюється умовами, правилами та положеннями, встановленими цими суб’єктами.
 1. 2. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

  1. 2.1 Користувач — особа, яка користується Системою бронювання та/або Кол-центром. Користувач також може іменуватися Пасажиром, Клієнтом, Одержувачем.
  2. 2.2 Сервіс EuroPodorozh — веб-сайт, що знаходиться за адресою https://www.EuroPodorozh.com.ua разом з іншими доменами, що належать TravelTECH, який надає інформацію про колективні перевезення.
  3. 2.3 Система бронювання — елемент сервісу EuroPodorozh, що дозволяє бронювати й купувати залізничні квитки вибраних перевізників.
  4. 2.4 Перевізник — польська або іноземна транспортна компанія, що здійснює ліцензоване перевезення людей на території Польщі або інших країн.
  5. 2.5 Електронний платіжний засіб — кожен платіжний інструмент, у тому числі з віддаленим доступом до грошових коштів, що дозволяє власнику здійснювати операції з використанням електронних носіїв інформації або електронно ідентифікувати власника карти, що необхідно для здійснення операцій, зокрема, електронні гаманці, онлайн-переказ або платіжна картка
  6. 2.6 Платіжна картка — електронний платіжний засіб, який дозволяє однозначно ідентифікувати емітента та уповноваженого власника, що дає право здійснити оплату, а у випадку картки, виданої банком або установою, законно уповноваженими на надання кредиту, здійснити оплату з використанням кредиту, у розумінні ст. 4 п. 1 пп. 4 закону від 29 серпня 1997 р. «Банківське право» (Зак. Вісн. з 2012 р., поз. 1376, 1385, 1529, з 2013 р., поз. 777, 1036, 1289, 1567 з под. зм.).
  7. 2.7 Платіжний оператор — зовнішній суб’єкт, уповноважений опрацьовувати дані з метою здійснення платежів за допомогою електронних платіжних засобів або платіжної картки.
 1. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА ЗА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ EuroPodorozh І, ЗОКРЕМА, СИСТЕМОЮ БРОНЮВАННЯ

  1. 3.1 Користувач заявляє, що він володіє повною правоздатністю і може брати на себе юридичні зобов’язання, а також усвідомлює відповідальність за свої дії, що виникають в результаті користування Системою бронювання.
  2. 3.2 Користувач заявляє, що користується Системою бронювання від свого імені і на власну відповідальність, а у випадку дій від імені третьої особи - що має чинні законні повноваження і несе повну відповідальність за дії без довіреності або з перевищенням її меж.
  3. 3.3 Користувач заявляє, що буде особисто і безпосередньо використовувати Систему бронювання виключно в цілях придбання квитка, оформлення бронювання й придбання пропонованих послуг, описаних в даних Положеннях, а також інших наявних на сервісі послуг відповідно до чинного законодавства, уникаючи будь-яких незаконних дій. Зокрема, забороняється:
   1. завантаження (у тому числі автоматичне), подальше розповсюдження в будь-якій формі і будь-яким каналом, опрацювання всієї або частини інформації, поданої на сервісі EuroPodorozh,
   2. користування Системою бронювання або поданим в ній контентом для будь-яких цілей, не пов’язаних із запланованою поїздкою,
   3. вжиття заходів, які можуть призвести до перевантаження Системи бронювання, злому і обходу введених в систему заходів безпеки,
   4. зміна, фальсифікація даних або документів на будь-якому етапі процесу бронювання, придбання та оплати.
  4. 3.4 Забороняється використання Користувачем недостовірних даних, оформлення бронювання з використанням фальшивого або чужого прізвища без чинної довіреності, а також внесення оплати за заброньовані послуги, використовуючи, зокрема, підроблену або чужу кредитну картку без довіреності. Про такі дії будуть негайно повідомлені компетентні правоохоронні органи.
 1. 4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. 4.1 TravelTECH повідомляє, що не гарантує, що результати, отримані і представлені Користувачеві в процесі пошуку, є актуальними і представляють варіанти, можливі для бронювання та/або придбання. Водночас звертає увагу, що в Системі бронювання, а також в інших системах пошуку квитків, що належать третім особам, можуть з’явитися й інші пропозиції послуг, аналогічних до запитів Користувача. При отриманні результатів пошуку до моменту придбання вибраної пропозиції (тобто при бронюванні послуги та її оплаті в Системі бронювання) жодна зі сторін не зобов’язана укладати договір посередництва при придбанні квитка або інших послуг у суб’єктів, що надають подані в Системі бронювання послуги.
  2. 4.2 Сторонами договору перевезення або виконання будь-якої іншої пропонованої через Систему бронювання послуги завжди є конкретний Перевізник і Користувач. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуги завжди несуть конкретні перевізники. Залежно від перевізника, TravelTECH діє від імені та в інтересах або в якості посередника в процесі бронювання й придбання. Назва перевізника надається Користувачу кожного разу під час бронювання, до моменту остаточного придбання, а також після бронювання і на оформленому квитку. Реалізація послуги та розгляд рекламацій підлягають загальним умовам перевізників, зазначеним у процесі бронювання.
  3. 4.3 TravelTECH не гарантує, що користування Системою бронювання буде відбуватися без збоїв, недоліків, перерв або відсутності можливості з’єднання з системою бронювання третіх осіб, а також, що результат пошуків ідеально відповідатиме очікуванням щодо змісту, точності або придатності отриманої інформації. Дані, що надаються в Системі бронювання, змінюються в часі і залежать від фактичної пропозиції третіх осіб, а ціни не є гарантованими до моменту придбання послуги на умовах, встановлених цими суб’єктами.
 1. 5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. 5.1 Усі персональні дані, надані Користувачами під час використання веб-сайту EuroPodorozh, захищені відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних, а також про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (далі «Регламент»).
  2. 5.2 Адміністратором персональних даних є TravelTECH (зв’язок з Відділом захисту персональних даних — адреса електронної пошти iod@traveltech.pl). Адміністраторами персональних даних, переданих для реалізації замовлених і придбаних Користувачем послуг, є треті особи (Перевізники). Зовнішніми суб’єктами, що займаються опрацюванням персональних даних, наданих Користувачем для здійснення платежу, є:
   1. для платежів за кредитними картками та онлайн-платежів — АТ «ІНҐ БАНК СІЛЕЗЬКИЙ» (ING Bank Śląski S. A.), 40-086 Катовіце, вул. Сокольська, 34 (ul. Sokolska 34), внесене до Реєстру підприємств в Районному суді району Катовіце-Схід (Katowice - Wschód) VIII Господарський Відділ Національного судового реєстру під номером НСР (KRS) 0000005459, статутний капітал у розмірі 130 100 000, 00 зл. сплачений у повному обсязі, ідентифікаційний податковий номер (NIP): 634-013-54-75, реєстраційний номер REGON: 271514909.
   2. оплата через Twistо — Товариство з обмеженою відповідальністю «Твісто Польща» (Twisto Polska), з місцезнаходженням у м. Варшава, по вул. Пулавській, 2 (przy ul. Puławskiej 2), поштовий індекс: 02-566 Варшава, внесене до Реєстру підприємств, який веде Районний суд для м.-ст. Варшава у м. Варшава (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), XIII Господарський Відділ Національного судового реєстру під номером НСР (KRS): 0000689624, ідентифікаційний податковий номер (NIP): 9512442875, реєстраційний номер REGON: 367977970, зі статутним капіталом у розмірі 1 000 000 зл.
   Надання даних для процесу оплати необхідне для ефективного бронювання та придбання послуги, а Користувач має право на доступ до даних та їх виправлення.
  3. 5.3 TravelTECH заявляє, що персональні дані Користувачів захищаються, опрацьовуються та передаються третім особам тільки для конкретних цілей, дозволених законом:
   1. забезпечення процесу бронювання та придбання послуг — дані опрацьовуються й передаються суб’єктам, що надають послуги, і зберігаються TravelTECH до закінчення терміну давності за взаємними претензіями, за умови, що якщо договір не буде укладено та послуга не буде надана, то через 180 днів з дати їх реєстрації в Системі бронювання дані будуть заархівовані та не використовуватимуться для будь-яких інших цілей, крім розгляду або встановлення взаємних претензій;
   2. забезпечення можливості процесу оплати — дані опрацьовуються і передаються суб’єктам, які обслуговують процес оплати, а після закінчення 180 днів з дати здійснення транзакції (незалежно від її результату) будуть архівовані TravelTECH і не будуть використовуватися для будь-яких інших цілей, крім розгляду або встановлення взаємних претензій.
    Зокрема, ці дані можуть оброблятися:
    1. ІНҐ Банк Сілезький (ING Bank Śląski) у зв’язку з:
     • - наданням ING Банком для TravelTECH послуги із забезпечення інфраструктури для обслуговування платежів через Інтернет (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту);
     • - обслуговуванням та розрахунком ING Банком платежів, здійснюваних клієнтами Сервісу EuroPodorozh через Інтернет з використанням платіжних засобів (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту);
     • - для верифікації ING Банком належного виконання договорів, укладених з Інтернет-магазином, зокрема для забезпечення захисту інтересів платників у зв’язку зі складеними ними рекламаціями (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту).
    2. ТзОВ «Твісто Польща» (Twisto Polska sp. z o.o.) у зв’язку з можливістю пропозиції оплати придбаного товару або послуги через ТзОВ «Твісто Польска» у межах договору доручення, що охоплює формулу закупівлі «Купити з Twisto», і розповсюдженням цієї формули через Сервіс EuroPodorozh, а також з метою верифікації ТзОВ «Твісто Польща» належного виконання таких договорів доручення (правова основа: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту).
   3. аналіз даних для виявлення протиправних дій Користувача і для забезпечення безпеки сервісу EuroPodorozh — дані опрацьовуються TravelTECH до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії, або до 180 днів з дати реєстрації даних (залежно від того, що станеться пізніше). Після цього вони будуть архівовані і не використовуватимуться для будь-яких інших цілей, крім як розгляд або встановлення взаємних претензій;
   4. виконання публічно-правових зобов’язань — дані опрацьовуються і передаються юридично уповноваженим суб’єктам до закінчення строку давності публічно-правових зобов’язань;
   5. виконання зобов’язань, зазначених у GDPR, — дані опрацьовуються тільки для ідентифікації та верифікації особи, яка подає запит, до закінчення строку давності взаємних вимог;
   6. реалізація маркетингових цілей — дані опрацьовуються для подання персоналізованої пропозиції послуг або реклами до часу подання оскарження, а після його подання - виключно для захисту від претензій до закінчення строку давності взаємних вимог;
   7. надсилання інформаційного бюлетеня — дані будуть опрацьовуватися тільки після надання Користувачем додаткової згоди при поданні адреси електронної пошти, до моменту відкликання згоди, а після її відкликання - виключно для захисту від претензій до закінчення строку давності взаємних вимог;
  4. 5.4 Під час бронювання Користувачеві буде запропоновано вказати відомості, що містять, зокрема, ім’я, прізвище, стать і вік пасажирів, необхідні для оформлення бронювання та квитка, а також інші дані, включаючи контактні дані, такі як: адреса проживання, адреса електронної пошти та телефон, необхідні з метою можливого контакту з Користувачем. Ці дані будуть передані системами бронювання третіх осіб, які є підрядниками послуги. Користувач сервісу EuroPodorozh погоджується на таке опрацювання й надання доступу до вищевказаних даних. Надання даних є добровільним, але необхідним для можливості реалізації придбаних послуг. Наслідком ненадання цих даних стане неможливість придбання послуг. Обсяг даних, необхідних для кожного бронювання послуги, позначається відповідним чином під час процесу бронювання. Користувач має право на доступ до вмісту своїх даних та їх виправлення.
  5. 5.5 У разі, якщо надання Користувачем персональних даних відбувається з метою їх передання ТзОВ «Твісто Польща» до моменту придбання послуги в Сервісі EuroPodorozh, передання цих даних є умовою придбання послуги у зв’язку з моделлю ведення бізнесу, прийнятою Сервісом EuroPodorozh.
  6. 5.6 У разі передання персональних даних Користувача ТзОВ «Твісто Польща» у зв’язку з можливістю надання Користувачеві пропозиції оплати вартості придбаної Користувачем послуги через ТзОВ «Твісто Польща» у межах договору доручення, що охоплює формулу закупівлі «Купити з Twisto», і розповсюдженням цієї формули через Сервіс EuroPodorozh, надання цих даних та їхнє опрацювання з цією метою вимагається в зв’язку з моделлю ведення бізнесу, прийнятою Сервісом EuroPodorozh, і з метою реалізації договору, укладеного між TravelTech та ТзОВ «Твісто Польща».
  7. 5.7 У разі передання персональних даних Користувача до ING Банку в зв’язку з обслуговуванням і розрахунком платежів, здійснюваних Користувачем на користь Сервісу EuroPodorozh через Інтернет за допомогою платіжних засобів, надання даних вимагається з метою здійснення платежів і передання підтвердження оплати через ING Банк на користь Сервісу EuroPodorozh.
  8. 5.8 У разі передання персональних даних Користувача до ING Банку з метою верифікації банком належного виконання договорів, укладених з TravelTech, зокрема, про забезпечення захисту інтересів платників у зв’язку зі складеними ними рекламаціями, надання цих даних вимагається для реалізації угоди, укладеної між TravelTech та ING Банком.
  9. 5.9 Реєструючи обліковий запис в сервісі EuroPodorozh.com.ua, Користувач погоджується отримувати маркетингову інформацію, пов’язану з тематикою веб-сайту EuroPodorozh.com.ua. Без цієї згоди створити обліковий запис неможливо. Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду, надіславши відповідну заяву про відмову на адресу contact@europodorozh.com.ua. Відкликання згоди прирівнюється до видалення облікового запису Користувача.
  10. 5.10 Користувач може погодитися на отримання маркетингової інформації, що пов’язана з тематикою веб-сайту EuroPodorozh.com.ua, шляхом електронної пошти (інформаційний бюлетень). Користувач може подати відповідну заяву про наміри під час реєстрації в сервісі EuroPodorozh.com.ua своєї адреси електронної пошти. Користувач може відкликати свою згоду в будь-який час, надіславши відповідну заяву про відмову на адресу contact@europodorozh.com.ua або натиснувши посилання для скасування підписки, що міститься в кожному маркетинговому повідомленні, надісланому сервісом EuroPodorozh.com.ua. Згода на отримання маркетингової інформації шляхом електронної пошти (інформаційний бюлетень), не залежить від згоди, наданої під час створення облікового запису. Відкликання цієї згоди стосується лише отримання маркетингової інформації, описаної в даному пункті.
  11. 5.11 Приймаючи ці Положення, Користувач підтверджує достовірність наданих персональних даних відповідно до статті 23 закону «Про захист персональних даних» від 29 серпня 1997 року (Зак. Вісн. з 2002 р., № 101, поз. 926 з под. зм.)
  12. 5.12 Скарги щодо захисту персональних даних слід подавати до контролюючого органу - у Польщі це Керівник Управління з питань захисту персональних даних.
 1. 6. БРОНЮВАННЯ, ПРИДБАННЯ КВИТКА, МЕТОДИ ОПЛАТИ І ДОСТАВКИ КВИТКА ТА РАХУНКІВ

  1. 6.1 Користувач надсилає запит на бронювання, вибравши один із запропонованих Системою бронювання варіантів залізничного сполучення, а також ввівши в особисту анкету всі необхідні дані.
  2. 6.2 Підтвердження запиту
   1. Під час бронювання Користувач отримує інформацію про вибране сполучення, ціну квитка, транзакційну оплату, що стягується TravelTECH за надання Користувачеві можливості користування сервісом EuroPodorozh, і метод оплати. Примітка — ціна квитка й сума транзакційної оплати змінюються в часі й залежать від обраного сполучення, а в деяких випадках плата за транзакцію може не стягуватися. Ціна квитка відображається в польських злотих або іншій валюті, зазначеній у формі запиту, та не є гарантованою до моменту отримання оплати сервісом EuroPodorozh. Послуга буде придбана від імені Клієнта за ціною, доступною при оплаті або у випадку оплати електронним платіжним засобом - під час оформлення квитка.
   2. Користувач перед підтвердженням бронювання та оплатою зобов’язаний перевірити правильність введених в Систему бронювання даних, обраного сполучення (у тому числі станції відправлення й станції призначення, дати і часу відправлення й прибуття), інформації про термін оплати бронювання, щоб придбати квиток за ціною, вказаною під час пошуку в Системі бронювання, та умовами повернення/обміну квитка.
  3. 6.3 Придбання квитка
   1. Користувач може придбати квиток за умови введення достовірних персональних даних в Системі бронювання. Перед придбанням квитка Користувач зобов’язаний ознайомитися з цими Положеннями та прийняти їх, а також ознайомитися з умовами тарифу, що стосуються обраного Користувачем сполучення, і пільгами, що надаються Перевізниками. Вартість транзакції включає в себе: вартість квитка, незворотну транзакційну плату за надання Користувачеві можливості користуватися сервісом EuroPodorozh і плату за доставку квитка (для паперових квитків, доставлених Користувачеві).
   2. Розуміння умов, що регулюють поданий тариф, допоможе Користувачеві вибрати найбільш вигідне за ціною сполучення, а також дозволить мінімізувати витрати на можливе скасування квитка.
   3. Якщо ціна значно відрізняється від очікуваної, будь ласка, перевірте відправлення й повернення в сусідні дні.
   4. Після отримання повідомлення про бронювання EuroPodorozh може зв’язатися з Користувачем, щоб перевірити дані Користувача й підтвердити пропозицію. У разі неможливості зв’язатися з Користувачем або відсутності такої необхідності, EuroPodorozh робить бронювання відповідно до заявки, а в разі оплати Користувачем суми, що відповідає як мінімум ціні квитка та іншим додатковим зборам, також купує квиток.
   5. Якщо поїздка вимагає додаткового сервісу (наприклад, спеціальне харчування, нарахування, перевезення тварин, надлишковий багаж, спеціальний багаж в салоні, дитина без нагляду, додатковий догляд за пасажиром, допомога інваліду, дитячий візочок і багато іншого), будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або електронною поштою.
   6. На деяких маршрутах перевезення може частково відбуватися іншими видами транспорту, наприклад, автобусами (м.ін. в Швейцарії) — така інформація вказується безпосередньо в описі потягу, замість напису "Train 12345" - напис "Car".
   7. EuroPodorozh рекомендує віднестись з обережністю до замовлення сполучень з пересадками з коротким інтервалом часу, звертаючи уваги на те, що існує ризик затримки сполучень, здійснюваних Перевізниками.
   8. EuroPodorozh залишає за собою право відмовити у виданні квитка в разі, якщо застосований (обраний Користувачем) тариф не відповідає його призначенню відповідно до умов продажу в межах певної пропозиції, на яку EuroPodorozh не має впливу.
  4. 6.4 Квитки з відкритою датою
   1. Це квитки, дійсні одноразово на маршруті, зазначеному у квитку, і на певний тип потяга, напр. вони не діють для TGV, Eurostar.
   2. Дійсні протягом певної кількості днів або годин від дати, зазначеної в квитку - протягом цього часу клієнт може здійснити одноразову поїздку.
   3. Якщо в потязі необхідним є бронювання місця, Користувач повинен придбати його для здійснення подорожі.
  5. 6.5 Методи оплати
   1. Приймаються наступні методи оплати квитків, придбаних на сайті EuroPodorozh:
    1. оплата банківським переказом;
    2. оплата онлайн-переказом;
    3. оплата кредитною карткою.
   2. Оплата банківським переказом може бути здійснена лише за квитки, заброньовані в сервісі EuroPodorozh за щонайменше 7 робочих днів перед датою відправлення для паперових квитків і 5 робочих днів - для електронних квитків, якщо це дозволяє тариф Перевізника. Вибравши в якості способу оплати «переказ», Користувач зобов’язаний сплатити сервісу EuroPodorozh ціну купленого квитка в термін (при цьому під терміном розуміється момент зарахування переказу на рахунок TravelTech):
    1. 24 годин з моменту бронювання, якщо до дати відправлення залишилося максимум 10 днів;
    2. 48 годин з моменту бронювання, якщо до дати відправлення залишилося більше 10 днів.
   3. Оплата банківським переказом здійснюється на рахунок: ТзОВ TravelTECH, 31-864 Краків, вул. проф. M. Жичковського, 20 (ul. prof. Życzkowskiego 20), «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski), номер рахунку: 69 1050 1445 1000 0090 8013 9703.
   4. У назві заголовку переказу слід вписати: Бронювання № XXXXXXX, де X означає номер бронювання. Квитки, оплачені банківським переказом, оформлюються EuroPodorozh не пізніше наступного робочого дня після дня, коли сума за придбаний Користувачем квиток була зарахована на зазначений вище рахунок. Зарахування проводиться в робочі дні до 17:00. EuroPodorozh залишає за собою право призупинити видання квитка в тому випадку, якщо вартість квитка в системі Перевізника на момент внесення оплати є вищою за ціну квитка, прийняту Користувачем під час бронювання. У такій ситуації EuroPodorozh протягом 7 днів поверне Користувачеві всю оплачену ним суму. Повернення буде виконано на рахунок, з якого було здійснено оплату. EuroPodorozh не несе відповідальності за затримку в здійсненні банківського переказу. Користувач не може пред’являти претензій EuroPodorozh за те, що компанія не оформила квиток у зв’язку із затримкою переказу з банківського рахунку Користувача.
   5. Деякі тарифи дозволяють оформити квиток в термін, що не перевищує 72 годин з моменту бронювання, або в термін, що не перевищує 24 годин чи менше. Деякі тарифи також повинні бути сплачені за фіксовану кількість днів до відправлення, наприклад, за 7 днів; 14 днів і т. д. Недотримання цього терміну означає анулювання вашого бронювання. EuroPodorozh не несе жодної відповідальності за скасування бронювання Користувачами, викликане затримкою при внесенні оплат на рахунок EuroPodorozh протягом періоду, зазначеного в замовленні квитка.
   6. Оплата онлайн-переказом або кредитною карткою здійснюються через уповноважених Платіжних операторів. Якщо під час процесу бронювання Користувач вибирає такий метод оплати за квиток, після заповнення персональних даних і підтвердження умов регламенту він буде перенаправлений на сайт Платіжного оператора, де буде здійснена оплата за квиток. Відмова від процесу придбання на цьому етапі не призводить до зобов’язання оплати і не тягне за собою оформлення квитка. Після успішного процесу оплати Користувач буде перенаправлений на сайт EuroPodorozh, де відобразиться підтвердження придбання квитка.
   7. У випадку оплати онлайн-переказом або кредитною карткою, залежно від перевізника, квиток буде виданий відразу або до кінця наступного робочого дня.
  6. 6.6 Форма і доставка придбаного квитка
   Доступні форми квитка визначаються Перевізниками і відображаються в процесі бронювання:
   1. квитки в електронному вигляді - генеруються і доставляються сервісом EuroPodorozh електронним повідомленням на вказану Користувачем адресу електронної пошти. У деяких випадках вони можуть бути доставлені електронним повідомленням, відправленим безпосередньо Перевізником. У випадку залізничних квитків державних перевізників — такі квитки відправляються до 30 хвилин з моменту їх успішної оплати Користувачем. Квитки від іноземних перевізників відправляються до кінця робочого дня, наступного після дня, коли Користувач успішно здійснив оплату.
    Примітка - квиток, надісланий в електронній формі, вважається доставленим, якщо передача даних, пов’язаних із відправкою електронного повідомлення з боку інфраструктури TravelTECH, була виконана правильно. У випадку, якщо Користувач не може знайти повідомлення, відправлене з сайту EuroPodorozh, він повинен спочатку перевірити всі папки клієнта електронної пошти, у яких він збирає небажані повідомлення (СПАМ), а потім зв’язатися з Кол-центром сервісу EuroPodorozh, щоб змінити адресу електронної пошти, на яку буде повторно відправлено квиток
   2. роздрукований на залізничній станції квиток - щоб скористатися цією опцією, якщо вона доступна, Користувач зобов’язаний прибути на залізничну станцію зарання та слідувати інструкціям, отриманим у електронному листі, надісланому сервісом EuroPodorozh. Користувач повинен роздрукувати квиток не пізніше ніж за 30 хвилин до відправлення потяга. Квитки, надруковані на вокзалі, повинні бути підтверджені на платформі/станції перед посадкою в потяг, на який видано квиток. У випадку кількох квитків на різні потяги - не слід їх підтверджувати на першій станції, вони повинні бути підтверджені на кожній станції окремо, перед посадкою в потяг. Після роздруківки на станції квиток поверненню та обміну не підлягає. Рекомендується роздрукувати всі квитки на першій станції в зв’язку з тим, що на іншій станції це може бути неможливим або часу, передбаченого для пересадки, може бути недостатньо для виконання цієї операції.
   3. квиток у паперовому вигляді - доставляється за вказаною Користувачем адресою за допомогою кур’єрської доставки. Залежно від країни одержувача, квиток може доставлятися від 3 робочих днів (на території Польщі) до навіть 5 (за межами Європейського Союзу) з моменту його оформлення.
   Форму конкретного квитка визначає Перевізник. Переоформити роздрукований на вокзалі квиток або паперовий квиток, доставлений кур’єром, неможливо. Користувач несе відповідальність за наявність дійсного роздрукованого квитка під час поїздки. Електронні квитки, надіслані електронною поштою, можуть бути надруковані кілька разів, але обов’язково повинні бути наявні в роздрукованому вигляді разом з документом з фотографією, що підтверджує особу пасажира.
  7. 6.7 Скасування бронювання з вини перевізника

   EuroPodorozh не несе відповідальності за зміни та скасування, зроблені перевізником у бронюваннях Користувачів сервісу EuroPodorozh без його участі. Ця інформація буде передаватися Користувачеві лише у випадку отримання її від перевізника. Будь-які претензії, що виникають в результаті скасування або зміни, включаючи затримку сполучення залізничної лінії, Користувач повинен скеровувати безпосередньо до відповідної залізниці. Залізничні Перевізники несуть відповідальність на умовах, зазначених у Регламенті Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про права та обов’язки пасажирів залізничного транспорту.
   Перед бронюванням Користувач зобов’язаний ознайомитися із зазначеними умовами відповідальності.
  8. 6.8 Повернення квитка
   1. Користувач має право повернути залізничний квиток, придбаний на сайті EuroPodorozh, якщо він відповідає умовам повернення, які надаються перевізником, до дня, зазначеного в якості дати відправлення. Паперові квитки повертаються лише після їх фізичного надсилання до EuroPodorozh (ТзОВ TravelTECH, ul. prof. M.Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków). Квиток повинен бути доставлений до закінчення терміну, протягом якого може бути здійснене його повернення. Якщо ця умова не може бути виконана, на залізничній станції слід поставити на квитку штамп, що засвідчує невикористання даного квитка, та надіслати до EuroPodorozh. Однак у цьому випадку перевізник приймає рішення про повернення після процедури рекламації. У разі відсутності погодження щодо відшкодування між особами, зазначеними в квитках як Мандрівники, вирішальне значення має волевиявлення особи, яка здійснила оплату за квиток, хіба, якщо при замовленні квитка чітко вказано осіб, що платять за окремі квитки в межах одного бронювання. У будь-якому випадку повернення квитка включає в себе вирахування компенсації, що стягується Перевізником, і комісії за надання Користувачеві можливості користуватися сервісом EuroPodorozh.
   2. Вибрані тарифи не передбачають внесення змін до квитка та повернення квитка емітенту до початку поїздки (відмова від поїздки тягне за собою повну втрату сплаченої суми).
   3. Запит на повернення квитка можна подати трьома способами:
    • по телефону за номерами, вказаними на веб-сайті EuroPodorozh - з метою ідентифікації Користувач повинен зателефонувати з номера телефону, вказаного під час процесу бронювання квитка, що повертається,

    • електронною поштою - надіславши відповідне повідомлення на адресу reservations@europodorozh.com.ua - для ідентифікації Користувача повідомлення має бути надіслано з адреси електронної пошти, зазначеної під час процесу бронювання квитка, що повертається,

    • через форму на веб-сайті EuroPodorozh в розділі «Повернення та обмін». Адреса електронної пошти та номер телефону, вказані у формі, повинні збігатися з адресою електронної пошти та номером телефону, наданими під час процесу бронювання квитка, що повертається. Після заповнення форми на вказану Користувачем адресу електронної пошти система надішле повідомлення зі спеціальним посиланням, натискання на яке підтвердить автентичність заявки та розпочне процедуру повернення.
   4. Сума, належна Користувачеві за повернутий квиток, надсилається Користувачеві тим же способом, за допомогою якого він оплатив квиток, протягом 7 днів з дати отримання EuroPodorozh суми від Перевізника. Терміном повернення коштів вважається їхнє списання з банківського рахунку ТзОВ TravelTECH.
   5. Місця, придбані Користувачем разом із квитком, — відповідно до правил Перевізників, зазвичай, не підлягають поверненню, якщо в ході процесу транзакції не вказано інше.
  9. 6.9 Обмін квитків
   1. Залежно від умов, встановлених конкретними Перевізниками, Користувач може обміняти придбаний квиток на інший. Обмін квитків можливий лише за наявності вільних місць у потязі, яким бажає подорожувати Користувач. Зголошення обміну квитків може бути передане тільки в робочий час Кол-центру та:
    • у випадку електронних квитків - не менше ніж за годину до відправлення потяга, зазначеного в квитку, який обмінюється, або потяга, на якому Користувач остаточно бажає здійснити поїздку, причому визначальними датою і часом є дата та час відправлення потяга, що відбуває раніше.

    • у випадку паперових квитків — процедура обміну квитка повинна бути узгоджена з Кол-центром заздалегідь.
   2. Запит на обмін квитка можна подати трьома способами:
    • по телефону за номерами, вказаними на веб-сайті EuroPodorozh - з метою ідентифікації Користувач повинен зателефонувати з номера телефону, вказаного під час процесу бронювання квитка, що обмінюється,

    • електронною поштою - надіславши відповідне повідомлення на адресу reservations@europodorozh.com.ua - для ідентифікації Користувача повідомлення має бути надіслано з адреси електронної пошти, зазначеної під час процесу бронювання квитка, що обмінюється,

    • через форму на веб-сайті EuroPodorozh в розділі «Повернення та обмін». Адреса електронної пошти та номер телефону, вказані у формі, повинні збігатися з адресою електронної пошти та номером телефону, наданими під час процесу бронювання квитка, що обмінюється. Після заповнення форми на вказану Користувачем адресу електронної пошти система надішле повідомлення зі спеціальним посиланням, натискання на яке підтвердить автентичність заявки та розпочне процедуру обміну.
   3. Зголошення обміну квитка повинне містити чітку інформацію про квиток, який обмінюється, маршрут, дату, час, кількість і тип пасажирів. Відсутність цієї інформації або її неоднозначність можуть подовжити процес обміну квитка або повністю йому перешкодити. Виконуючи замовлення обміну, співробітник Кол-центру щоразу перевіряє можливість обміну та розраховує можливу суму повернення або додаткової оплати. У разі необхідності доплати Користувачеві буде надіслано електронний лист з посиланням на оплату на сайті Платіжного оператора. У разі повернення — сума буде повернута Користувачеві протягом 5 робочих днів без необхідності додаткового контакту з боку Користувача.
  10. 6.10 Виставлення рахунків-фактур та спосіб їх доставки
   1. За послуги, придбані з допомогою сервісу EuroPodorozh або Кол-центру, Клієнту буде виставлено електронний рахунок-фактуру. Здійснюючи купівлю і приймаючи ці Положення, Користувач погоджується на отримання електронних рахунків у розумінні ст. 2 пп. 32 відповідно до ст. 106 п. 1 закону про податок на товари та послуги від 11 березня 2004 року (єд.т. Зак. Вісн. з 2011 р., № 177, поз. 1054 з под. зм.).
   2. Залежно від перевізника це будуть власні рахунки-фактури TravelTECH або виставлені від імені та на користь перевізника.
   3. Електронні рахунки-фактури за послуги надаються тільки в тому випадку, якщо Користувач висловив таке бажання під час бронювання, поставивши відповідний прапорець або відправивши електронного листа на адресу reservations@europodorozh.com.ua із запитом на отримання рахунку-фактури. Запити на коригування рахунка-фактури або повторне відправлення будуть виконуватися тільки в тому випадку, якщо повідомлення буде відправлене з адреси електронної пошти, вказаної під час бронювання квитка.
   4. При бронюванні послуг для більш ніж одного Користувача, у разі неподання даних покупця, на якого має бути виставлений рахунок-фактура, його буде виставлено на ім’я першого з Користувачів багатоособового бронювання.
  11. 6.11 Спеціальні правила для поїздок неповнолітніх

   Окремі перевізники по-різному регулюють поїздки неповнолітніх. Стосовно осіб молодше 18 років окремі перевізники можуть вводити обмеження на поїздки. Щодо дітей молодше 12 років, то вони повинні подорожувати у супроводі дорослих. Перед придбанням квитка для малолітнього, який подорожує самостійно, Користувач повинен перевірити можливості самостійної подорожі в правилах перевізника. Приклади залізничних правил SNCF наведено нижче:
   1. Thalys: неповнолітні особи до 12 років без супроводу не можуть самостійно подорожувати потягом. Їх обов’язково повинен супроводжувати дорослий. Неповнолітні у віці від 12 до 18 років можуть подорожувати самостійно і повинні мати документи, передбачені законодавством, що дозволяють їм залишати територію країни. Надання дитині відповідних документів, що дозволяють їй виїхати з території країни, є обов’язком законних опікунів.
   2. Lyria: з міркувань безпеки діти віком до 12 років не можуть подорожувати на TGV Lyria самостійно без нагляду. Умовою дії квитка для дітей віком до 12 років є проїзд під опікою (батька, законного опікуна або дорослої особи, якій батьки довірили дитину). Для неповнолітніх осіб для в’їзду до Франції необхідні наступні документи:
    1. якщо вони подорожують самостійно: документ, що посвідчує особу, та письмовий дозвіл батьків.
    2. якщо вони подорожують під опікою батьків: документ, що посвідчує особу.
   3. Eurostar: діти віком від 12 до 15 років можуть подорожувати самостійно на Eurostar за умови, що їхні батьки або законні опікуни заповнили форму «Неповнолітній без супроводу» ("Unacompanied Minor"). Їх має доставити на станцію доросла особа (у віці мінімум 18 років), яка підписує форму в присутності члена екіпажу Eurostar.SNCF: SNCF не встановлює вікових обмежень для неповнолітніх без супроводу. Тим не менш, SNCF не несе за них відповідальності.
   4. Дітям віком до 12 років заборонено подорожувати без супроводу в TGV Франція - Іспанія та TGV Франція - Італія.
   5. У TGV Париж - Люксембург і TGV Франція - Німеччина неповнолітні, які подорожують самостійно, повинні мати дозвіл на виїзд з території. Це правило поширюється на всі поїздки між Францією та іншими країнами (незалежно від виду транспорту) відповідно до французького законодавства.
   6. TGV Брюссель - Франція: з метою підвищення безпеки юних мандрівників у потягах TGV Брюссель - Франція встановлені правила проїзду для неповнолітніх без супроводу, зокрема для дітей віком до 12 років. Правила: всі неповнолітні (до 18 років), які подорожують без нагляду дорослих (старше 18 років), повинні мати при собі наступні документи:
    1. квиток,
    2. документ, що посвідчує особу,
    3. дозвіл на виїзд з території, виданий місцевою адміністрацією.
   7. Неповнолітні особи віком до 12 років без супроводу не допускаються на посадку. Їх має супроводжувати особа віком від 12 років. Неповнолітні, які не відповідають вищезазначеним вимогам, вважаються подорожуючими поодинці та:
    1. не допускаються для посадки, якщо під час контролю буде виявлено, що дитина подорожуватиме сама,
    2. повинні бути доставлені до відділку поліції на станції призначення, якщо на станції відправлення не було контролю.
   8. На колінах діти можуть подорожувати до 4 років (3+).
   Вищенаведені зразки правил можуть бути змінені та залежать від внутрішніх правил перевізників.
 1. 7. РЕКЛАМАЦІЇ

  1. 7.1 Рекламації щодо бронювання та придбання квитків можна зголошувати в письмовій формі на адресу TravelTECH або електронною поштою на адресу, вказану в сервісі EuroPodorozh. Про прийняття рекламації та результат її розгляду TravelTECH повідомить протягом 14 днів з моменту її отримання або протягом терміну, зазначеного Перевізником.
  2. 7.2 TravelTECH є стороною лише для рекламацій, пов’язаних із процесом бронювання, купівлею квитків та платіжними операціями, у тому числі здійсненими платіжною карткою через веб-сайт EuroPodorozh. TravelTECH наголошує, що у випадку, якщо складена рекламація стосується інших послуг, що надаються іншими суб’єктами (включаючи транспортні послуги), він повідомить про це Користувача, вказавши можливість складання рекламації відповідному суб’єкту або скласти таку рекламацію за дорученням та згодою Користувача.
  3. 7.3 У разі звернення Користувача до Перевізника (окрім TravelTECH) з рекламацією, пов'язаною з поїздкою на підставі квитка, придбаного з використанням сервісу EuroPodorozh, та отримання позитивної відповіді, зокрема, щодо повернення коштів, Користувач зобов'язаний надіслати копію такого рішення на електронну адресу contact@europodorozh.com.ua протягом 14 календарних днів з моменту отримання відповіді для отримання повернення від TravelTECH. Невиконання цієї вимоги може спричинити затримку або відмову в поверненні коштів.
 1. 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. 8.1 TravelTECH залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до змісту Основних положень — зі збереженням принципу, що Користувач дотримується Положень, прийнятих ним під час бронювання, і дозволяючи Користувачам отримати доступ до архівних версій положень. Кожен клієнт зобов’язаний ознайомитися зі змістом Положень перед бронюванням і кожного разу повинен дотримуватись положень під час бронювання та придбання квитків.
  2. 8.2 У питаннях, не врегульованих цими Положеннями, застосовуються положення Цивільного кодексу та відповідних законів польського законодавства, а також законодавства Європейського Союзу, зокрема GDPR (Постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС). Слід зазначити, що послуга, що надається TravelTECH, полягає у виконанні фактичних дій, пов’язаних із замовленням Користувачами послуг у інших юридичних осіб, у зв’язку з чим вона закінчується в момент її підтвердження, — повернення або відмова можливі тільки в разі, коли суб’єкт, що надає цю послугу, чітко про це вказав. У разі споживчих спорів ви можете використовувати веб-платформу ODR (Online dispute resolution) ЄС, яка доступна за посиланням http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. 8.3 TravelTECH не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачеві, які випливають з відсутності факту реалізації поїздки через страйк працівників перевізника та інших служб, відповідні дії яких є необхідними для належного надання придбаної Користувачем послуги, інших згаданих у Положеннях послуг, або внаслідок дії форс-мажорних обставин, так як TravelTECH працює лише в якості суб’єкта, що забезпечує інформаційний сервіс, а не надає ці послуги або пропонує вибір пропозицій будь-якого з суб’єктів.
 1. 9. АРХІВНІ ВЕРСІЇ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

  1. 9.1 Діючий з 10 квітня 2020 року по 4 травня 2022 року - https://www.europodorozh.com.ua/terms2_02
  2. 9.2 Діючий з 5 травня 2022 року по 17 квітня 2023 року - https://www.europodorozh.com.ua/terms2_03